thời hạn eTA

Thời hạn miễn trừ Giấy phép du lịch điện tử (eTA) có thể kết thúc sớm tại Canada

visa-canada-eta Những người nộp cho một ETA cần một hộ chiếu hợp lệ hoặc giấy thông hành nếu đến từ Mỹ. Bạn cũng cần một thẻ tín dụng để thanh toán các khoản phí $ 7 và một địa chỉ email hợp lệ. Thời kỳ miễn trừ cho những người cần một Giấy du lịch điện