Sau khi tốt nghiệp tôi muốn ở lại Canada làm việc được không

Bạn có thể xin giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp trong 1 năm đối với các việc làm thuộc lĩnh vực học tập của bạn. Điều kiện là thị thực nhập cảnh du học của bạn vẫn còn hiệu lực và xin được giấy phép làm việc trong vòng 90 ngày kể từ lúc nhận được văn bản xác nhận (bản sao học bạ, thư giới thiệu..) của trường đại học
Hỏi: Tôi có thể sau khi tốt nghiệp không ?

Trả lời: Có, bạn có thể được phép làm việc trong thời gian tối đa 2 năm nếu bạn học tại một trường không thuộc các thành phố Montreal, Toronto, và Vancouver và làm việc ở các khu vực không thuộc thành phố này.

du hoc canada 2

Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp trong 1 năm:

Bạn có thể xin giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp trong 1 năm đối với các việc làm thuộc lĩnh vực học tập của bạn. Điều kiện là thị thực nhập cảnh du học của bạn vẫn còn hiệu lực và xin được giấy phép làm việc trong vòng 90 ngày kể từ lúc nhận được văn bản xác nhận (bản sao học bạ, thư giới thiệu..) của trường đại học, trong đó nêu rõ bạn đã hoàn tất toàn bộ yêu cầu của chương trình học tập. Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp có thể có sau khi tốt nghiệp chương trình học tại một trường đại học của Canada, một trường cao đẳng cộng đồng, một trường kĩ thuật hay thương mại công lập của Canada hay một trường tư nhân thuộc quyền quản lí của thành phố.

Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp trong 2 năm:

Điều kiện để bạn có thể có được giấp phép làm việc 2 năm:

1) Đã hoàn tất chương trình học toàn phần trong ít nhất là 2 năm;

2) Có được giấy xác nhận (bản sao học bạ, thư giới thiệu …) của trường đại học, trong đó nêu rõ sinh viên này đã hoàn tất toàn bộ yêu cầu của chương trình học tập;

3) Học và tốt nghiệp một trường không thuộc các thành phố Montreal, khu vực Toronto lớn (GTA) hay Quận Vancouver lớn (GVRD);

4) Đã tìm được việc làm không thuộc thành phố Montreal, GTA hay GVRD. Bạn đã tốt nghiệp thuộc một trường thuộc các khu vực trên không được đăng kí đi làm năm thứ hai, thậm chí ngay cả khi nơi làm việc của bạn không thuộc các khu vực này.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *