Điều Kiện ĐỊnh Cư Mỹ

Khó hiểu về Kết luận về “Sự Gian Dối” trong những hồ sơ diện vợ chồng bị từ chối

phong-van-voi-so-di-tru-sau-khi-ket-hon-tai-hoa-ky-2 Lãnh sự không có ý định từ chối đơn bảo lãnh vì những lý do đã hiện hữu khi Sở di trú chấp thuận đơn bảo lãnh. Chẳng hạn, nếu tuổi tác của người bảo lãnh và người bảo lãnh quá chênh lệch, Sở di trú đã biết điều này khi chấp thuận đơn bảo

Xét Chiếu Khán của Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn bao gồm những thủ tục gì

Wooden gavel Trên toàn thế giới, có 4 triệu 300 ngàn người đang chờ đợi được phỏng vấn để di dân sang Hoa Kỳ. Như thường lệ, Việt Nam đứng trong số 10 quốc gia có nhiều người chờ xin chiếu khán di dân. Có khoảng 260,000 đương đơn đang chờ ở Việt Nam. Chỉ có các

Những thông tin cần quan tâm lưu ý khi di Trú định cư ở Mỹ

mot-so-thong-tin-di-tru-can-quan-tam-2 Sở di trú Hoa Kỳ. Vì thế, Bộ Ngoại Giao sẽ có số liệu để sử dụng trong việc tính toán chính xác hơn số chiếu khán có thể cấp phát. Việc này sẽ làm cho hệ thống thông tin chiếu khán dễ tiên đoán hơn và giúp ngăn ngừa những ngày đáo hạn lên