Tôi có cần kinh nghiệm kinh doanh và tiếng Anh với chương trình đầu tư EB5 không

Năng lực sử dụng tiếng Anh không phải là một yêu cầu; tuy nhiên, nhà đầu tư nên tìm người hỗ trợ dịch thuật (bạn bè, luật sư, thành viên gia đình) để đọc các tài liệu,

Hỏi: Với tôi có cần kinh nghiệm kinh doanh và tiếng Anh không ?

Print

Trả lời: Nhà đầu tư không cần phải có kinh nghiệm kinh doanh trước. Về mặt này, yêu cầu đối với nhà đầu tư là họ có kinh nghiệm đầu tư hoặc có khả năng hiểu được các tài liệu giao dịch trong chương trình đầu tư EB-5 và có vốn cũng như giá trị thực tế cần thiết để thực hiện đầu tư.

Năng lực sử dụng tiếng Anh không phải là một yêu cầu; tuy nhiên, nhà đầu tư nên tìm người hỗ trợ dịch thuật (bạn bè, luật sư, thành viên gia đình) để đọc các tài liệu, vì tiếng Anh là ngôn ngữ sử dụng chính thức trong các tài liệu giao dịch EB-5. Xin vui lòng liên hệ văn phòng chúng tôi để biết thêm thông tin nếu có thắc mắc.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *