Liêu tôi có thể trở thành công dân Mỹ Sau khi được cấp thẻ xanh định cư Mỹ

Bước đầu tiên để trở thành thông qua con đường tự nhiên hóa là trở thành một Thường trú nhân hợp pháp (Legal Permanent Resident (LPR). Một trong các yêu cầu cơ bản để đáp ứng các tiêu chuẩn về quá trình tự nhiên hóa là quý vị phải thuộc diện thường trú nhân hợp pháp trong năm năm.

Hỏi: Sau khi được tôi có thể được không ?

Trả lời: Khi được cấp Thẻ xanh, và trở thành thường trú nhân, thì bạn có hầu hết các quyền và nghĩa vụ như công dân Hoa Kỳ, trừ quyền bầu cử và một số phúc lợi chung. Bạn phải tuân thủ mọi yêu cầu về khai báo thuế và được hưởng lãi suất và khấu hao thuế tương tự như với công dân Hoa Kỳ. “Thẻ xanh” là chứng từ quan trọng xác định nhân thân và để dùng khi đi lại. Khi Thẻ xanh được cấp, xin vui lòng kiểm tra thật kỹ. Bạn có thể cần gia hạn trong vòng mười năm. Nếu cần thay thẻ trước thời gian đó do thẻ bị mất, đánh cắp hoặc bị hỏng, thì quý vị có thể gửi đơn lên USCIS. Một trong các quyền lợi quan trọng nhất và thường trú nhân hợp pháp có được là quyền trở thành công dân Hoa Kỳ sau năm năm.

quyen-loi-nguoi-co-the-xanh-2-nam-my
Có hai cách trở thành công dân Hoa Kỳ:

Một là sinh ra ở Hoa Kỳ hoặc là con ruột của công dân Hoa Kỳ.

Cách còn lại là bằng quy trình tự nhiên hóa:

Bước đầu tiên để trở thành công dân Hoa Kỳ thông qua con đường tự nhiên hóa là trở thành một Thường trú nhân hợp pháp (Legal Permanent Resident (LPR). Một trong các yêu cầu cơ bản để đáp ứng các tiêu chuẩn về quá trình tự nhiên hóa là quý vị phải thuộc diện thường trú nhân hợp pháp trong năm năm.
Yêu cầu thứ hai là quý vị phải thực sự có mặt ở Hoa Kỳ suốt ba mươi tháng trong khoảng thời gian năm năm trước khi đăng ký thủ tục tự nhiên hóa. Khi đã trở thành công dân Hoa Kỳ, quý vị được quyền hưởng tất cả các phúc lợi bao gồm quyền bầu cử và nắm giữ các vị trí công chức.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *