New Tại Zealand đã Loại bỏ phương ngữ Yeah, Nahs – Ngôn ngữ dễ hiểu hơn

“Việc chuyển đến sinh sống và làm việc tại quốc gia mới bao gồm cả việc tìm kiếm lượng lớn thông tin mà người dân địa phương đơn giản có thể cung cấp. Các tổ chức tại New Zealand đã thực hiện rất tốt việc cung cấp thông tin cho người mới đến New Zealand. Tuy nhiên, thông tin được cung cấp không phải đều bằng văn bản hoặc được giới thiệu theo một cách dễ hiểu”. Judi Altinkaya, Giám đốc quốc gia INZ cho biết.

(INZ) vừa giới thiệu sách hướng dẫn “Giữ cho rõ ràng”(Keeping it Clear) để giúp các tổ chức giới thiệu thông tin của họ cho những người mới đến New Zealand theo cách dễ hiểu.

Đối với những người mới đến New Zealand, chất lượng các thông tin mà họ nhận được khi họ ổn định cuộc sống mới có thể tạo nên sự khác biệt giữa việc họ ở lại lâu dài hoặc họ đi tới bất cứ nơi đâu.

“Việc chuyển đến sinh sống và làm việc tại quốc gia mới bao gồm cả việc tìm kiếm lượng lớn thông tin mà người dân địa phương đơn giản có thể cung cấp. Các tổ chức tại New Zealand đã thực hiện rất tốt việc cung cấp thông tin cho người mới đến New Zealand. Tuy nhiên, thông tin được cung cấp không phải đều bằng văn bản hoặc được giới thiệu theo một cách dễ hiểu”. Judi Altinkaya, Giám đốc quốc gia INZ cho biết.

Keeping it Clear đặt ra mục tiêu để giải quyết điều này bằng cách cung cấp cho các tổ chức với các giải thích nền tảng và các lời khuyên để làm theo khi họ tiếp xúc với người mới đến New Zealand.

Nó bao gồm việc giữ ngôn ngữ ngắn gọn và đơn giản, năng động, trực tiếp, tránh các thành ngữ và các “kiwi-isms” – phương ngữ của người bản xứ.

kiwi-isms
” Chúng ta không nhận ra rằng có tới hơn 25.000 thành ngữ trong tiếng Anh và chúng ta thường sử dụng chúng trong hầu hết các thông tin. Đó là điều cực kỳ khó khăn để cho người mới nói tiếng Anh có thể hiểu được- bà Altinkaya nói – nó có thể là sự khác biệt giữa việc người mới sử dụng hay bỏ qua thông tin đó”.

“Tương tự cũng như các phương ngữ mà người New Zealand hay sử dụng, chúng ta nghĩ nó không là gì cả, nhưng nó có thể làm cho những người nhập cư, thậm chí cả từ các nước nói tiếng Anh, gãi đầu bối rối. Yeah, Nah… Tuyệt đối là thế”.

“Nếu những người mới tới New Zealand có tất cả thông tin họ cần một với hình thức rõ ràng và dễ hiểu, quá trình thích nghi của họ sẽ trơn tru hơn rất nhiều”.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *