công dân hoa kỳ

Liêu tôi có thể trở thành công dân Mỹ Sau khi được cấp thẻ xanh định cư Mỹ

quyen-loi-nguoi-co-the-xanh-2-nam-my Bước đầu tiên để trở thành công dân Hoa Kỳ thông qua con đường tự nhiên hóa là trở thành một Thường trú nhân hợp pháp (Legal Permanent Resident (LPR). Một trong các yêu cầu cơ bản để đáp ứng các tiêu chuẩn về quá trình tự nhiên hóa là quý vị phải thuộc diện