sở di trú

Khó hiểu về Kết luận về “Sự Gian Dối” trong những hồ sơ diện vợ chồng bị từ chối

phong-van-voi-so-di-tru-sau-khi-ket-hon-tai-hoa-ky-2 Lãnh sự không có ý định từ chối đơn bảo lãnh vì những lý do đã hiện hữu khi Sở di trú chấp thuận đơn bảo lãnh. Chẳng hạn, nếu tuổi tác của người bảo lãnh và người bảo lãnh quá chênh lệch, Sở di trú đã biết điều này khi chấp thuận đơn bảo

Những thông tin cần quan tâm lưu ý khi di Trú định cư ở Mỹ

mot-so-thong-tin-di-tru-can-quan-tam-2 Sở di trú Hoa Kỳ. Vì thế, Bộ Ngoại Giao sẽ có số liệu để sử dụng trong việc tính toán chính xác hơn số chiếu khán có thể cấp phát. Việc này sẽ làm cho hệ thống thông tin chiếu khán dễ tiên đoán hơn và giúp ngăn ngừa những ngày đáo hạn lên

Quan điểm cứ có tiền là được định cư ở Mỹ đúng hay sai

Tony_Tinh-tran-asd-4554 Thứ hai là rủi ro bắt nguồn từ dự án. Từ khi hồ sơ được gửi, lúc Sở Di trú Mỹ thẩm định mà thấy đề án không đúng theo tiêu chuẩn của dự án EB-5, như các vấn đề tạo ra công việc chưa khả thi, luật lệ sử dụng nguồn vốn không hợp