DHS ra mắt chương trình thử nghiệm Known Employer tại hoa kỳ

Tuyên bố đầu tiên của DHS vào tháng 1/2015 rằng sẽ triển khai chương trình theo Tuyên bố chung Hoa Kỳ – Canada: Sáng kiến bên Ngoài biên giới. Chương trình thử nghiệm này cũng được đề cập đến trong báo cáo của các cơ quan Liên bang đệ trình Tổng thống vào tháng 7/2015: Hiện đại hóa và tinh giản Hệ thống quy định nhập cư của Mỹ trong thế kỷ 21.
Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) công bố lễ ra mắt chương trình để đánh giá quá trình mới giúp cho nhà tuyển dụng tìm kiếm để thuê nhân công dựa trên nhóm visa lao động.

Bằng cách thay đổi quá trình bộ Quốc tịch và (USCIS) đang dùng để đánh giá khả năng của nhà tuyển dụng bảo lãnh các cá nhân dựa trên việc phân loại lao động định cư và không định cư, chương trình thử nghiệm Known Employer sẽ làm giảm lượng hồ sơ giấy tờ, chi phí và thời gian chờ của người yêu cầu. USCIS sẽ phối hợp với văn phòng chính sách DHS, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (DOS) để giám sát thực hiện thí điểm.

“Năm ngoái, DHS tuyên bố sẽ triển khai chương trình thí điểm Known Employer để hiện đại hóa và sắp xếp hợp lý quá trình nhà tuyển dụng Hoa Kỳ tuyển dụng người lao động nước ngoài” – Giám đốc USCIS León Rodríguez nói – “Hôm nay, chúng tôi đang hợp tác với một nhóm các đại diện từ các ngành nghề để xác định cách mà chúng ta có thể gia tăng hiệu quả và giảm chi phí. Nếu thành công, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng bản dùng thử và thúc đẩy mạnh mẽ công nghiệp, du lịch và thịnh vượng kinh tế”.

visa-my

Tuyên bố đầu tiên của DHS vào tháng 1/2015 rằng sẽ triển khai chương trình thí điểm Known Employer theo Tuyên bố chung Hoa Kỳ – Canada: Sáng kiến bên Ngoài biên giới. Chương trình thử nghiệm này cũng được đề cập đến trong báo cáo của các cơ quan Liên bang đệ trình Tổng thống vào tháng 7/2015: Hiện đại hóa và tinh giản Hệ thống quy định nhập cư của Mỹ trong thế kỷ 21.

là điều chỉnh quá trình tuyển dụng hiệu quả hơn trong khi giảm bớt thời gian chờ của nhà tuyển dụng Hoa Kỳ trong việc tuyển dụng người lao động nước ngoài theo các chương trình định cư và không định cư, cụ thể:

– Giảm bớt số lượng hồ sơ mà nhà tuyển dụng phải nộp và lưu tại USCIS.

– Thúc đẩy quá trình xem xét các hồ sơ và kiến nghị dựa trên cơ sở việc làm.

– Tinh giản quá trình xem xét để đạt được hiệu quả hơn tại USCIS

– Cung cấp sự hỗ trợ tốt hơn cho CBP và DOS mang lại hiệu quả lớn hơn và nhất quán tại các cảng nhập cảnh và cơ quan lãnh sự.

Theo Known Employer, lên đến 9 lao động được lựa chọn sẽ nộp hồ sơ theo yêu cầu mà USCIS định trước rằng có thể đáp ứng các yêu cầu nhất định liên quan đến nhóm visa lao động định cư hay không định cư. Khi đưa ra yêu cầu này, nhà tuyển dụng sẽ tạo hồ sơ trên web dựa vào thư viện tài liệu Known Employer (KEDL) và tải lên các hồ sơ được yêu cầu. Nhân viên USCIS sẽ xem xét và định trước cho dù nhà tuyển dụng tiềm năng đã đáp ứng được yêu cầu nhất định về nhóm thị thực. Nếu USCIS đồng ý với thông tin định trước mà nhà tuyển dụng yêu cầu, nhà tuyển dụng có thể tuyển dụng lao động mà không cần nộp lại các hồ sơ đã nộp cho USCIS.

Nhà tuyển dụng sẽ không phải trả bất cứ khoản phí nào cho ứng dụng Known Employer. Chương trình thử nghiệm có kế hoạch sử dụng lên tới 1 năm, tuy nhiên USCIS hủy bỏ hoặc gia hạn bất cứ lúc nào. DHS và DOS nhận thông tin phản hồi liên tục từ những người tham gia.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *