Cơ hội cho du học sinh Việt Nam khi thay đổi khung visa du học Úc là gì

“Giá trị của ngành giáo dục quốc tế của chúng ta – là ngành công nghiệp xuất khẩu lớn thứ ba của Úc và xuất khẩu dịch vụ lớn nhất của chúng ta – được ước tính vượt quá 19 tỷ $ 2014 – 2015” ông nói.
Những cải cách thiết thực tới khung visa Úc sẽ có hiệu lực vào ngày mai ngày 01/07/2016.

Đơn giản hóa khuôn khổ thị trực visa du học (SSVF) bao gồm việc giảm số lượng các subclasses visa du học từ 8 xuống còn 2 (một visa du học và một visa cấp cho người giám hộ) và sự ra đời của một khuôn khổ rủi ro xuất nhập cảnh đơn giản cho tất cả sinh viên quốc tế.
Visa-du-hoc-Uc

Bộ di trú và Trợ lý Ngoại trưởng Bảo vệ biên giới, xuất nhập cảnh và Phòng chính sách Quốc tịch, David Wilden, cho biết visa du học là một phần quan trọng của chiến lược giáo dục quốc tế của Úc.

“Giá trị của ngành giáo dục quốc tế của chúng ta – là ngành công nghiệp xuất khẩu lớn thứ ba của Úc và xuất khẩu dịch vụ lớn nhất của chúng ta – được ước tính vượt quá 19 tỷ $ 2014 – 2015” ông nói.

“Chiến lược quốc gia gần đây đã phát hành giáo dục quốc tế thừa nhận vai trò của Bộ trong việc hỗ trợ tính di động quốc tế thông qua điều hành của chương trình visa du học.”

SSVF sẽ trở nên đơn giản và công bằng hơn trong một khuôn khổ rộng lớn hơn, cho sinh viên quốc tế và các nhà cung cấp giáo dục của ÚC.

Một bộ khung visa đơn giản hơn để điều hướng và cung cấp một phương pháp tiếp cận mục tiêu hướng tới đồng thời sẽ giảm chi phí tăng khả năng cạnh tranh quốc tế.

Theo đó SSVF, sinh viên sẽ không còn phải chịu sự phức tạp của quá trình hiện tại. Thay vào đó sinh viên sẽ nộp đơn trực tuyến cho một visa du học subclass duy nhất và được đánh gia theo một khuôn khổ rủi ro xuất nhập cảnh duy nhất.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *