Visa bảo lãnh đóng tiền

Các loại Visa bảo lãnh cha mẹ định cư Úc có gì đáng lưu tâm

Visa-bao-lanh-cha-me Visa không đóng tiền non-contributory bao gồm visa subclass 103 và 804. Những thị thực này là lựa chọn ít tốn kém cho người nộp hồ sơ, nhưng có nhược điểm là phải chờ đợi rất lâu. Hiện có hơn 40 ngàn hồ sơ bảo lãnh cha mẹ đang nằm trong danh sách chờ đợi