Kể từ ngày 1/7/2016 thị thực du học Úc chính thức có nhiểu thay đổi

Theo SSVF, kết quả nguy cơ nhập cư kết hợp của nhà cung cấp giáo dục của học sinh và quốc tịch sẽ được sử dụng để hướng dẫn các mức chứng cứ tài liệu về ngôn ngữ tiếng Anh và khả năng tài chính mà học sinh cần phải cung cấp với các ứng dụng thị thực của họ.

Việc đơn giản hóa (SSVF) có hiệu lực ngày 1 tháng Bảy năm 2016.

Các SSVF được thiết kế để làm cho quá trình áp dụng cho một thị thực du học đơn giản.
Từ 01 tháng bảy năm 2016: Sinh viên quốc tế sẽ được áp dụng cho một thị thực du học đơn (subclass 500), bất kể ngành nghề học mà họ chọn để học tập, nghiên cứu
Người giám hộ học sinh sẽ nộp đơn xin (subclass 590)
Tất cả học sinh và người giám hộ của học sinh nói chung sẽ được yêu cầu nộp đơn xin thị thực trực tuyến của họ bằng cách tạo một tài khoản trong ImmiAccount.
Yêu cầu Tiếng Anh và các yêu cầu tài chính:
Từ 1 tháng Bảy năm 2016, một khuôn khổ xét độ rủi ro nhập cư duy nhất áp dụng cho tất cả các sinh viên quốc tế và thay thế xử lý thị thực hợp lý trước và khung mức độ xét duyệt.
Theo SSVF, kết quả nguy cơ nhập cư kết hợp của nhà cung cấp giáo dục của học sinh và quốc tịch sẽ được sử dụng để hướng dẫn các mức chứng cứ tài liệu về ngôn ngữ tiếng Anh và khả năng tài chính mà học sinh cần phải cung cấp với các ứng dụng thị thực của họ.
Năng lực tài chính
Theo SSVF, tất cả các đương đơn xin visa sinh viên phải có đủ tiền trong suốt thời gian lưu trú tại Úc.
Trường hợp bổ sung bằng chứng về năng lực tài chính là cần thiết, học sinh sẽ có thể cung cấp này là một trong những cách sau:
– bằng chứng khoản tiền để trang trải du lịch đến Úc và 12 tháng sống, học phí và (cho người phụ thuộc độ tuổi đi học) – chi phí học tập cho học sinh và kèm theo thành viên gia đình
– bằng chứng về sự đáp ứng yêu cầu thu nhập hàng năm

hoc-bong-uc-bat-dau-nhan-ho-so

Sinh viên phải cung cấp bằng chứng về thu nhập cá nhân hàng năm ít nhất AUD 60.000. Đối với học sinh gia đình cùng đi số tiền là 70.000 AUD hoặc nhiều hơn. Chứng minh thu nhập phải là thu nhập cá nhân của người phối ngẫu hoặc chỉ có cha mẹ của học sinh. Trong trường hợp cả cha và mẹ của học sinh đang làm việc, thu nhập kết hợp của họ có thể được xem xét cho yêu cầu này.
Chi phí sinh hoạt:
Từ 01 tháng bảy năm 2016, chi phí sinh hoạt 12 tháng sẽ được:
Sinh viên / người giám hộ – AUD 19.830
Đối tác / chồng – AUD 6940
Trẻ em – AUD 2.970
Các khoản tài chính bao gồm cả thu nhập hàng năm, chi phí sinh hoạt và chi phí học tập sẽ được thường xuyên xem xét và điều chỉnh phù hợp với các số liệu CPI của năm dương lịch trước đó.
Yêu cầu ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế
Trường hợp bằng chứng về trình độ tiếng Anh là cần thiết, một trong những điểm kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh tối thiểu sau đây sẽ được chấp nhận:
– IELTS overall là 5,5
– IELTS overall 5.okkhi tham gia khóa học chuyên sâu tiếng Anh ít nhất là 10 tuần cho sinh viên nước ngoài (ELICOS)
– IELTS overall 4.5 khi tham gia ELICOS ít nhất 20 tuần.
Tương đương với điểm thi IELTS tối thiểu nói trên, các chứng chỉ ngôn ngữ tiếng Anh sau đây cũng sẽ được chấp nhận:
– TOEFL

– Pearson Test of English Academic

– Cambridge English: Advanced

– Occupational English Test.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *