Đâu là những chi phí bạn có thể miễn trừ thuế cho một LLC

Một trong những khoản chi phí được miễn trừ thuế phổ biến nhất là của công ty. Những chi phí này bao gồm toàn bộ những chi phí chung cho nhiều bộ phận của doanh nghiệp liên quan đến việc điều hành công ty và thực hiện các giao dịch cần thiết. Những chi phí khác có thể miễn trừ thuế như lau dọn nơi làm việc, lương, và nhiều loại chi phí thông thường khác liên quan đến hoạt động thường ngày.

LLC là viết tắt của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn. Theo luật thuế các LLC có thể khấu trừ chi phí hoạt động và du lịch, cùng các chi phí khác. Một công ty trách nhiệm hữu hạn là một pháp nhân rất linh hoạt có thể được sử dụng để lập một công ty hợp danh hoặc thậm chí khởi đầu một doanh nghiệp tư nhân. Được gọi là có trách nhiệm hữu hạn bởi vì những hành động pháp lý, kiện tụng có liên quan đến công ty đều được gánh chịu bởi bản thân công ty mà không phải là người chủ.

Miễn trừ thuế

Miễn trừ thuế các chi phí hoặc đóng góp từ thiện. Sở thuế vụ (IRS) đưa ra định mức nhất định mà bạn có thể miễn trừ thuế cho từng đối tượng cụ thể, và làm thế nào để miễn trừ xuyên suốt từ năm này sang năm khác, đặc biệt trong trường hợp của các tài sản có chi phí phân bổ qua nhiều năm. Có khá nhiều quy định điều chỉnh việc miễn trừ, và chúng thay đổi liên tục. Điển hình như năm 2008, Sở thuế vụ cho phép doanh nghiệp được phép miễn trừ thuế các tài sản thân thiện với môi trường, nhưng điều này chỉ được thực hiện trong vòng hai năm.
nhung-chi-phi-ban-co-the-mien-tru-thue-cho-mot-llc

Chi phí hoạt động

Một trong những khoản chi phí được miễn trừ thuế phổ biến nhất là chi phí hoạt động của công ty. Những chi phí này bao gồm toàn bộ những chi phí chung cho nhiều bộ phận của doanh nghiệp liên quan đến việc điều hành công ty và thực hiện các giao dịch cần thiết. Những chi phí khác có thể miễn trừ thuế như lau dọn nơi làm việc, lương, chi phí công tác và nhiều loại chi phí thông thường khác liên quan đến hoạt động thường ngày.

Chi phí công tác

Chi phí công tác được miễn trừ bởi hầu hết các LLC. Điều này không chỉ liên quan đến chi phí đi công tác đường dài, mà còn là các phương tiện vận chuyển của doanh nghiệp. Phương tiện và nhiên liệu được ghi nhận vào chi phí kinh doanh có thể được khấu trừ, từng phần, vào khoản thuế phải nộp LLC, phụ thuộc vào mức độ chúng được sử dụng. Chi phí bảo hiểm và sửa chữa ô tô cũng có thể được khấu trừ.

Không gian sử dụng

Nếu một doanh nghiệp có không gian nơi nó hoạt động, các chi phí gắn liền với không gian này cũng được khấu trừ. Nếu một doanh nghiệp thuê một văn phòng, chi phí thuê có thể được miễn thuế. Nếu một không gian nằm trong một căn phòng được sử dụng duy nhất làm một văn phòng kinh doanh, chi phí cho không gian đó có thể được khấu trừ thuế.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *