Sở di trú New Zealand

Biên giới New Zealand đang liên tục được củng cố

Dinh-cu-New-Zealand “Giữ gìn an ninh biên giới là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi – Ông Devoy cho biết – Việc mở rộng dựa trên công nghệ sẵn có giúp chúng tôi có thể cung cấp tốt hơn cho việc kiểm soát biên giới New Zealand” Tất cả khách du lịch đi, đến và quá

New Tại Zealand đã Loại bỏ phương ngữ Yeah, Nahs – Ngôn ngữ dễ hiểu hơn

kiwi-isms “Việc chuyển đến sinh sống và làm việc tại quốc gia mới bao gồm cả việc tìm kiếm lượng lớn thông tin mà người dân địa phương đơn giản có thể cung cấp. Các tổ chức tại New Zealand đã thực hiện rất tốt việc cung cấp thông tin cho người mới đến New Zealand.