quy trình cấp visa

Lừa đảo Visa việc làm Úc đang diễn ra ngày càng nhiều

lua-dao-visa-lao-dong-uc Theo đó, người bảo lãnh, người tài trợ hoặc người sử dụng lao động sẽ được yêu cầu phải chứng minh việc bảo lãnh thực tế do nhu cầu sử dụng lao động chứ không phải để hợp thức hóa visa. Ngày 14/12/2015, một đạo luật mới về Hình phạt hình sự, dân sự mới