du học sinh mỹ

Những thông tin cần quan tâm lưu ý khi di Trú định cư ở Mỹ

mot-so-thong-tin-di-tru-can-quan-tam-2 Sở di trú Hoa Kỳ. Vì thế, Bộ Ngoại Giao sẽ có số liệu để sử dụng trong việc tính toán chính xác hơn số chiếu khán có thể cấp phát. Việc này sẽ làm cho hệ thống thông tin chiếu khán dễ tiên đoán hơn và giúp ngăn ngừa những ngày đáo hạn lên