ngô ngữ mới tại New Zealand

New Tại Zealand đã Loại bỏ phương ngữ Yeah, Nahs – Ngôn ngữ dễ hiểu hơn

kiwi-isms “Việc chuyển đến sinh sống và làm việc tại quốc gia mới bao gồm cả việc tìm kiếm lượng lớn thông tin mà người dân địa phương đơn giản có thể cung cấp. Các tổ chức tại New Zealand đã thực hiện rất tốt việc cung cấp thông tin cho người mới đến New Zealand.