DACA vẫn còn hiệu lực tại đất nước hoa kỳ

Tuy nhiên, phán quyết của Tòa án tối cao được hiểu là lệnh cấm của tòa, cấm thực hiện DAPA (Chương trình Hoãn xử lý Cha mẹ của công dân Mỹ hoặc thường trú nhân Hợp pháp – Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents) và mở rộng DACA còn hiệu lực.

Phán quyết 4-4 của Tòa án tối cao Hoa Kỳ và bang Texas ngày 23/06/2016 không ảnh hưởng đến Quy định còn hiệu lực năm 2012 liên quan đến Chương trình Hoãn xử lý các trường hợp trẻ vị thành niên đến Mỹ bất hợp pháp (DACA). Các cá nhân đáp ứng điều kiện của DACA 2012 có thể tiếp tục xúc tiến nộp đơn yêu cầu mới hoặc sửa đổi theo các hướng dẫn của DACA 2012.

DACA-2012
Tuy nhiên, phán quyết của Tòa án tối cao được hiểu là lệnh cấm của tòa, cấm thực hiện DAPA (Chương trình Hoãn xử lý Cha mẹ của công dân Mỹ hoặc thường trú nhân Hợp pháp – Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents) và mở rộng DACA còn hiệu lực.

USCIS cũng nhắc nhở công chúng về rủi ro , khi kẻ lừa đảo cố gắng khai thác thông tin trong các trường hợp này.

Nguồn: Bộ di trú Mỹ

***Chương trình Hoãn xử lý các trường hợp trẻ vị thành niên đến Mỹ bất hợp pháp (Deferred Action for Childhood Arrivals – DACA) là chương trình mà bộ An ninh quốc gia sử dụng quyền tố tụng của mình để hoãn việc tiến hành các thủ tục truy tố những người vào nước Mỹ một cách bất hợp pháp khi còn vị thành niên, phù hợp với một số điều kiện xác định (Nd).

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *