tinh tức du học mới nhất

Để cải tổ hệ thống nhập cư phải hành động nhanh chóng tại Canada

nhap-cu-canada “Đây là thất bại của ngành công nghiệp khi biện hộ cho chương trình nhập cư rằng sẽ cung cấp các tác nhân kích thích cho nền kinh tế mà khiến nền kinh tế chậm chạp” – ông Smith nói. Canada phải hành động nhanh chóng để cải thiện hệ thống nhập cư hiện nay.

Thời hạn miễn trừ Giấy phép du lịch điện tử (eTA) có thể kết thúc sớm tại Canada

visa-canada-eta Những người nộp cho một ETA cần một hộ chiếu hợp lệ hoặc giấy thông hành nếu đến từ Mỹ. Bạn cũng cần một thẻ tín dụng để thanh toán các khoản phí $ 7 và một địa chỉ email hợp lệ. Thời kỳ miễn trừ cho những người cần một Giấy du lịch điện