giấc mơ làm giàu nước ngoài

Tiệm bánh mì bắt đầu cho giấc mơ làm giàu ở nước ngoài – BEYOND SAIGON

9 “Đầu tiên tôi đã nghĩ anh chàng này muốn bán bánh mì kẹp à? Chúng tôi cần cái gì to tát hơn thế chứ” Giáo sư Dhirendra Shukla – người sáng lập chương trình mùa hè nhớ lại. “Nhưng sau đó thì rõ ràng hơn là doanh nghiệp này hướng đến một kế hoạch lớn